INTERNATIONELLT

Språkcafe sommar

Equmeniakyrkan Mysingsö har ett engagemang för Vitryssland genom Baptistunionen i Vitryssland och Baptistförsamlingen i Minsk. Engagemanget består dels i att vi ger underhåll till flera så kallade barmhärtighetssystrar som arbetar på sjukhus, barnhem och i fängelse och dels i att vi köper och förmedlar gåvor till Vitryssland.

Vill du prata med någon om vårt engagemang för Vitryssland? Ring Bengt Blixt: 0491-816 95. (Bankgiro, Vitrysslandsarbetet: 5989-9856).