GUDSTJÄNST

gudstjänst

Vi firar gudstjänst på några olika sätt. Gudstjänsterna kompletterar varandra och vi tror att en mångfald i uttryck, platser och former ger utrymme för fler människor att söka Gud och uttrycka sin tro. Alla gudstjänster är öppna. Du behöver alltså inte vara medlem i församlingen för att fira gudstjänst på Mysingsö. Vår förhoppning är att du ska känna dig välkommen när du vill. Här ser du en kort beskrivning av de olika gudstjänstformerna.

GUDSTJÄNST KL 10 I EQUMENIAKYRKAN MYSINGSÖ

Vi kommer som vi är inför Guds kärleksfulla ansikte. Vi sjunger och ber och får lyssna till Bibeltexter, en gång i månaden fördjupas söndagens tema med hjälp av en predikan (man är självklart fri att delta i böner och sång i den utsträckning man vill). Det finns alltid möjlighet till ljuständning och ibland finns möjlighet att få personlig förbön. Personlig förbön innebär att en person ber för dig/det du vill, längst bak i kyrkolokalen där ingen annan hör. Efter gudstjänsten får vi fika tillsammans.

”SMAKA & SE” – VANDRINGSGUDSTJÄNST

Packa matsäcken, ta på dig kläder efter väder och kom med ut på vandring! Under vandringen fikar vi tillsammans och firar gudstjänst ute i naturen. Vandringen är relativt kort så det går utmärkt att vandra tillsammans med barn/med barnvagn. Datum och samlingsplatser dyker upp här på hemsidan, i våra programblad samt i predikoturer i tidningen. 

Aktuellt månadsprogram finns under rubriken ”Söndagar” längst upp på hemsidan.