GEMENSAM FÖRSAMLING

PusselbitarJust nu pågår arbetet för att bli en gemensam församling med Missionskyrkan. En avsiktsförklaring har skrivits och undertecknats, du kan läsa den här.

Gruppen som leder arbetet består av Jan Philipsson (sammankallande), Karl-Erik Gustavsson, Ingalill Jerner, Märta Ekström, Anette Martinsson samt Johanna Lantz.

Gruppen träffades första gången i maj och nästa träff är den 12:e juni. Framöver kommer även att utlysas möten för församlingarna.

Från och med juni firar vi gudstjänst tillsammans varje söndag, juni-augusti i Equmeniakyrkan Mysingsö och från och med september i Missionskyrkan, läs mer under ”Söndagar”.