BARN

Babycafé

babycafe

Onsdagar kl 9-10.30 är du som småbarnsförälder, eller mor- och farförälder, välkommen till babycafé för barn i åldern 0-18 månader. Vi börjar med en sångstund ledd av Annika Lord och fortsätter sedan att umgås och fika.

Tiden är anpassad för att de med äldre syskon i förskola ska kunna vara med. Behöver du gå tidigare är det inget problem. Du behöver inte anmäla dig och det går bra att komma någon gång ibland om man känner att det blir för mycket med varje vecka.

Babycaféet och fikat är gratis.

Har du frågor får du gärna mejla till equmeniakyrkanmysingso@gmail.com. Du kan också gå in på vår Facebook-sida Equmeniakyrkan Mysingsö och skicka meddelande där.

Klicka här för att läsa om Babycafét i Oskarshamns tidningen!

Välkommen!

————————————

Barnens gudstjänst

Skatten

När de vuxna firar gudstjänst ute på Mysingsö firas det också gudstjänst för och med barnen. Vi använder oss av ett material som heter Skatten (www.skatten.nu). Skatten är ett kreativt material med genomtänkt teologi och pedagogik. Barnen får utifrån sina egna förutsättningar upptäcka mer om tro och liv. 

I Equmeniakyrkan Mysingsö startar barnen sin gudstjänst tillsammans med de vuxna inne i kyrkorummet. Där öppnar barnen skattkistan som innehåller ledtrådar till dagens tema. Barnen och ledarna går sedan till det intilliggande barnrummet. Barnen får sjunga tillsammans, ta del av en kortare undervisning utifrån Bibeln, upptäcka enkel bön, pyssla och leka. Under samlingen finns möjlighet för barnen att ge pengar till vårt fadderbarn Nelly. Som vuxen får du självklart vara med ditt barn i barnrummet men du är helt fri att gå in och delta i gudstjänsten för vuxna.

Du behöver inte vara medlem i vår församling för att delta i våra gudstjänster och det gäller självklart även barnens gudstjänst. Alla våra gudstjänster är alltid öppna.

Vår förhoppning är att alla barn och vuxna som besöker oss ska känna sig välkomna!