Gudstjänsterna – drömmar och visioner

gtj2

Välkommen till en träff för både Missionskyrkan och Equmeniakyrkan för att samtala, lyssna och fundera över vilka drömmar och visioner vi gemensamt har om höstens gudstjänster. Inför mötet, fundera även över vilken pusselbit du är för att förverkliga detta. Du är viktig!

Tid: ons 21 augusti kl.18-20

Plats: Missionskyrkan

Välkommen!