Skatten

Skatten

När de vuxna firar gudstjänst ute på Mysingsö firas det också gudstjänst för och med barnen. Vi använder oss av ett material som heter Skatten (www.skatten.nu). Skatten är ett kreativt material med genomtänkt teologi och pedagogik. Barnen får utifrån sina egna förutsättningar upptäcka mer om tro och liv. 

I Equmeniakyrkan Mysingsö startar barnen sin gudstjänst tillsammans med de vuxna inne i kyrkorummet. Där öppnar barnen skattkistan som innehåller ledtrådar till dagens tema. Barnen och ledarna går sedan till det intilliggande barnrummet. Barnen får sjunga tillsammans, ta del av en kortare undervisning utifrån Bibeln, upptäcka enkel bön, pyssla och leka. Under samlingen finns möjlighet för barnen att ge pengar till vårt fadderbarn Nelly. Som vuxen får du självklart vara med ditt barn i barnrummet men du är helt fri att gå in och delta i gudstjänsten för vuxna.

Du behöver inte vara medlem i vår församling för att delta i våra gudstjänster och det gäller självklart även barnens gudstjänst. Alla våra gudstjänster är alltid öppna.

Vår förhoppning är att alla barn och vuxna som besöker oss ska känna sig välkomna!