Livsnära smågrupper

Livsnära smågrupper affisch

” I våra livsnära smågrupper kan enskilda få en nära gemenskap, praktisk hjälp och ett andligt utbyte. I de livsnära smågrupperna delar vi livet med varandra och växer tillsammans”. (Handlingsplanen för Equmeniakyrkan Mysingsö)

Den kristna tron har sin grund i en relation – kärleksrelationen mellan Fadern, Sonen och Den Helige Anden. Som människor är vi lika Gud, bland annat genom vår lust att leva i relation till varandra. Som församling vill vi bejaka vänskapsrelationerna oss människor emellan. Vi vill också hjälpa varandra att ta vidare steg i vår relation till Gud.

Bra relationer kräver tid, engagemang och överlåtelse. Den som längtar efter gemenskap behöver därför träffa andra regelbundet, engagera sig i sina vänners liv och bygga förtroende. Som församling möts vi regelbundet då vi firar gudstjänst men ibland är gudstjänstmiljön för ”stor” för att de personliga mötena ska få fördjupas. Som ett komplement har vi därför så kallade livsnära smågrupper.

De livsnära smågrupperna träffas 1 kväll/vecka och består av 4-8 personer och man turas om att bjuda hem varandra. I en livsnära smågrupp lär man känna varandra genom att fika tillsammans och dela livets upp- och nedgångar.  Man djupdyker i olika samtalsämnen, pratar om Gud och lärjungaskap, ber för varandra och ger varandra praktiskt stöd i vardagen utifrån våra olika behov och möjligheter. De livsnära smågrupperna är öppna för nya besökare. Du behöver inte vara kristen för att vara med i en smågrupp, bara positivt inställd till att delta i en kristen gemenskap.